Leśnica, 2015-05-06

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

KUCHNIA

L.p.

Nazwa towaru

Jednostka

miary

Ilość

Cena

brutto

Wartość

brutto

1.

Mydło w płynie 5 l

szt.

2

2.

Worki na śmieci 60l

szt.

20

3.

Worki na śmieci 120l

szt.

10

4.

Zapach do WC kostka

szt.

10

5.

Odświeżacz do WC

szt.

10

6.

Szczotka do WC

szt.

1

7.

Dezpol 1 l preparat dezynf-myjący do lodówek

szt.

1

8.

Ścierka Gosia – domowa 34x38 0212 a 3/34

szt.

10

9.

Gąbka kuchenna Perfekta XXL  z fibr. Prof. Odra

szt.

20

10.

Pojedyncze ręczniki papierowe zielone 4000 szt. PZ 80

op.

1

11.

Ścierki podłogowe

60x80   biała duża / 50

szt.

20

RAZEM do zapłaty

Oprócz ceny proszę również o podanie:

możliwego terminu wykonania zamówienia,

warunków płatności.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 27.05.2016 r.

Dopuszcza się złożenie oferty:

w formie pisemnej na adres: Publiczne Gimnazjum, 47-150 Leśnica, ul. Nad Wodą15  lub  za pośrednictwem faksu: 774615371 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: gimnazjum @lesnica.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani o wyborze.

Joanna Rigol – dyrektor Publicznego Gimnazjum w Leśnicy